Πάδος

Αδιαμαρτύρητα θα εκλίψω

απο την αδιάκοπη ποταμίσια γραμμή του Αττικού ουρανού

φορώντας τα παλιοπάπουτσα που έχουν πατήσει στην πολυθρόφα γη

σε διάφορα μήκη και πλάτη

και ο χρόνος δεν θα έχει πια σημασία.

Ποιά πτήση πρέπει να προλάβω

για να ηρεμήσει ο φουσκονεριασμένος Πάδος

που δουλεύει δεκαπέντε ώρες το εικοσιτετράωρο μέσα στην

ψυχή μου;

Τοπικά νέα: ο κόσμος δεν έχει σημασία μόνο οι αγαπημένοι.

Advertisements