Γράφω γιατί βαριέμαι αλλά παράλληλα βαριέμαι να γράψω…